Over Judith

Mijn naam is Judith Reemnet (1969), geboren in Rotterdam met Surinaamse roots.

Ik geloof dat ook jij je levenskracht kan benutten. Kracht en energie is in ons allen aanwezig. Zolang de wil er is om te ervaren, leren en ontwikkelen, ontstaan er mogelijkheden. Van binnen naar buiten van onbewust naar bewust.

Intimiteit met je eigen ik, waardoor je gemakkelijker contact maakt met het doel in je leven en in staat bent om jouw weg te (ver)volgen. Je eigen realiteit.

Een positieve bijdrage leveren aan mentale en emotionele kracht door onbewuste processen inzichtelijk te maken is mijn missie door middel van coaching, begeleiding en advies.

Interesse

Waarom doen wij de dingen, zoals we ze doen. Waarom de één een schijnbaar gemakkelijk leven leidt en de ander allerlei obstakels tegenkomt? Hoe ouder ik word, hoe meer ik zie dat het de één lukt om obstakels te overwinnen en de ander nauwelijks. Wat ligt daaraan ten grondslag?

Het verlangen om onbewuste processen te verduidelijken, zat er al vroeg in. In mijn eigen ontdekking is de verbinding tussen onbewust en bewust de basis gebleken. We bestaan als mens uit verschillende bewustzijnslagen. Als we deze lagen in onszelf erkennen en in harmonie brengen, ervaren we een gezonde balans. Rust in lijf en geest. Daar was ik naar op zoek en heb ik gevonden door mijn emoties en gevoelens te erkennen, door te zorgen voor mijn lijf en door me persoonlijk te ontwikkelen. Ik ervaar, net als jij, aan den lijve het leven.

Puzzelen

Door middel van coaching, opleidingen, zelfreflectie en tegenwoordig intervisie en supervisie heb ik inzicht gekregen in de puzzelstukken van mijn leven. Ik heb gewerkt aan vertrouwen op mijn gevoel, mijn angsten onder ogen zien, zelf erkenning, zelfwaardering en de ontwikkeling van mijn intuïtie.

Eerlijk zijn, kwetsbaarheid accepteren, grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke factoren om stappen te kunnen maken. En vanzelfsprekend is de puzzel niet af, wel is een stevige basis gelegd.