PRIVACYVERKLARING Kruispunt40

Kruispunt40, gevestigd aan Havenstraat 100a 3024 TH Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onderliggende privacyverklaring maakt geheel deel uit van de Algemene voorwaarden behorende bij Kruispunt40.

Contactgegevens

https://www.kruispunt40.nl Havenstraat 100a 3024 TH Rotterdam +31 6 50873161

Judith Reemnet is de Functionaris Gegevensbescherming van Kruispunt40 zij is te bereiken via judith@kruispunt40.nl of bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kruispunt40 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en gesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kruispunt40 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kruispunt40 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Coaching ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan- en zingevingsperspectief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Kruispunt40 neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kruispunt40) tussen zit. Kruispunt40 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress; vrije weblog-software ook wel een contentmanagementsysteem genoemd, dat gebruikt wordt om het mogelijk te maken dat mensen, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren. De website van Kruispunt40 is hierin aangemaakt en wordt in dit systeem onderhouden. Onder andere bestaande uit een (bijna altijd afgeschermde) administratiemodule, waar gegevens kunnen worden ingevoerd, verwijderd of aangepast. Een database of een andere vorm van opslag van de gegevens. Een presentatiemodule, waar de ingevoerde gegevens door bezoekers kunnen worden bekeken. En een zoekmodule.
  • Siteground; is een internationale hosting provider voor de website Kruispunt40. Het dient als platform waarin de website is opgemaakt. Via hosting is de naam van de website geregistreerd op het internet.
  • Google Analytics; een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
  • Microsoft Office 365 en Microsoft Bookings voor het o.a. versturen van e-mails en het automatisch genereren van afspraken.
  • KNAB bank; een bank voor ZZP’ers ten behoeve van financiële administratie, o.a. betaling van facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kruispunt40 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Naam Administratie / Financiën 3 jaar
Adres Administratie / Financiën 3 jaar
Postcode en woonplaats Administratie / Financiën 3 jaar
Telefoonnummer Administratie / Financiën 3 jaar
Email adres Administratie / Financiën 3 jaar
Geboortedatum Administratie 3 jaar

Bijzondere persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Aantekeningen persoonlijke gegevens uit coaching sessies Uitzetten van methodieken om client van dienst te zijn in persoonlijk ontwikkelingstraject 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Kruispunt40 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kruispunt40 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kruispunt40 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kruispunt40 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Judith Reemnet een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judith@kruispunt40.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kruispunt40 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

Of je kunt gebruik maken van de klachten procedure van de Nederlandse orde van beroepscoaches via de volgende link Klachtenprocedure | NOBCO.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Kruispunt40 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met judith@kruispunt40.nl.