Hink Stap Sprong

Yes You Can

Je hebt al eerder begeleiding gehad en bent toe aan een volgend thema, dat je wilt uitwerken en verdiepen.

Goed nieuws! De wereld is onderhevig aan verandering en jij verandert mee, iedere keer een volgende stap voor:

  • Begrip over terugkerende gedachten
  • Verdiepende verkenning en ordening van thema’s
  • Acceptatie
  • Praktische begeleiding bij concrete vervolgstappen

Je wilt je heroriënteren op het hier en nu. Zoekt verklaring voor terugkerende gevoelens en emoties. Wilt meer woorden kunnen geven aan die gevoelens en emoties, de verandering kunnen omarmen en doorvoeren in je dagelijks leven.

Wat gaan we doen?

  • Structuur aanbrengen
  • Keuzes maken waar jij je goed bij voelt
  • Toekomst visie op je persoonlijke ontwikkeling creëren
  • Tips en inspiratie voor persoonlijke groei

Investering 475 euro